Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 06.02.2021

Послание за деня 💜

Днес ще имате нужда от време за себе си, и може да наблегнете на финансовите дела. Някои от вас ще са ориентирани към работа за собственото си стабилност, може да се чувствате скъперници на емоции, на средства за което си има причини. Може да си мислите че в момента не е подходящ период да се раздават емоционално, предпочитате да останете обрани около себе си защото това ви носи чувство на съхранение на стабилитет. Не препоръчвам да се движите по ръба на тази енергия. Като цяло денят ще е много ползотворен за сделки, финансови дела, банкови транзакции. Отношенията в къщи могат да бъдат тривиални и малко по-хладни, особено при тези в които има намесени интереси. Не забравяйте, че денят ще мине бързо и днес можете да постигнете доста ползотворни резултати, не стойте затворени за света.

Прекрасен ден, Фрея 💜

Message for the day 💜

Today you will need time for yourself, and you can focus on financial matters. Some of you will be focused on working for your own stability, you may feel stingy on emotions,  for which there are reasons. You may think that this is not the right time to feel emotionally, you prefer to stay closed because it brings you a sense of stability. I do not recommend moving on the edge of this energy. In general, the day will be very fruitful for deals, financial cases, bank transactions. Relationships at home can be trivial and a little cooler, especially for those in which interests are involved. Remember that the day will pass quickly and today you can achieve quite fruitful results, do not stay closed to the world.

Have a nice day, Freya 💜

Total Page Visits: 453 - Today Page Visits: 1

Add Comment