Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 07.03.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага изкушения и крайности в емоциите. Може да се озовете в ситуация базирана на зависимост в която нямате избор. Стойте в чистата енергия и приемете изкушението което идва днес за да го превърнете в нещо интересно и завладяващо. Пазете се от тенденции които ще ви завихрят в любовни триъгълници, манипулация или шантаж. Постигане на нещо по лесния начин не винаги е добра сделка. Това е енергията на Козирог, ще даде влияние върху тези от вас които имат слънце или асцендент в наталния си чарт повече. Другите също ще усещате около вас да кръжи идеята за постигане на успех бързо, целта ще оправдава средствата и това може да ви завърти в порочен кръг. Не забравяйте, че Дявола идва и влиза в нас, там където имаме пукнатини. Чистата енергия към която е добре да се стремите е да бъдете силни, определящи в каузи които са обещаващи за общото благо. Не се отказвайте от целите си, бъдете изкусители и примамливи но останете верни на партньора си.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer temptations and extremes in emotions. You may find yourself in a situation based on addiction in which you have no choice. Stay in pure energy and accept the temptation that comes today to turn it into something interesting and captivating. Beware of trends that will swirl you in love triangles, manipulation or blackmail. Achieving something the easy way is not always a good deal. This is the energy of Capricorn, it will affect those of you who have  sun or ascendant in your natal chart. Others will also feel the idea of ​​success circling around you quickly, the goal will justify the means and this can turn you into a vicious circle. Remember that the Devil comes and enters us where we have cracks. The pure energy that is good to strive for is to be strong, decisive in causes that are promising for the common good. Do not give up on your goals, be tempting and alluring but stay true to your partner.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 565 - Today Page Visits: 1

Add Comment