Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 10.06.2021

Послание за деня.
Да посрещнем с Благодарност Новолуние в Близнаци!
Да посрещнем новите възможности и успешни обучения в живота си. Днес можете да направите Ритуал по посрещане на Новолуние и да напишете желанията си. За целта ще ви е нужна свещ, няколко броя дафинов лист , лист и химикал и най – вече Вашето Намерение. Колкото по-силно и мотивирано, толкова повече резултати. Запалете свещта, в отделен огнеупорен съд изгорете дафиновия лист, това е можно енергийно пречистване, и започнете със желанията. Енергията която можете да призовете и да пожелаете да дойде при вас –
Финансови средства, нови шансове и възможност за растеж.
Ново обучение, което да донесе нови знания и да бъде с перспективи.
Нова работа, в която да овладявате повече мастерство и да станете професионалисти.
Нови покупки и нови любовни отношения.
Физическа красота и чар.
Нови отворени пътища свързани със всяка сфера, в която ще ви трябват пари.
Напишете желанията си на лист, бъдете старателни и визуализирайте докато пишете. Желанията ви могат да бъдат десетина. Не забравяйте да Благодарите на Вселената. Не пожелавайте за други хора! Оставете свещта да изгори сама и скрийте листа с желания при вашите лични вещи. Съветвам ви да си имате лично магично съндъче, в което да съхранявате вашите желания. В него можете да сложите малко цвят от лавандула и дафинов лист,ще ви носят късмет и позитивна енергия. Лавровия лист или дафинов се счита за мощен амулет за пречистване на дома и привличане на благоденствие. Нека с Новолунието да дойде нов цикъл от нови шансове и сбъднати желания!
 
Поздрави, Фрея 🌠
 

Message for the day.

Let’s welcome the New Moon in Gemini with Gratitude!

To meet the new opportunities and successful trainings in our lives. Today you can do a New Moon Welcome Ritual and write your wishes. For this you will need a candle, a few bay leaves, a paper and a pen and most of all your Intention. The stronger and more motivated, the more results. Light the candle, burn the bay leaf in a separate fireproof container, this is a  powerfull energy purification, and start with the desires. The energy that you can summon and wish to come to you – Financial resources, new opportunities and opportunities for growth. New training to bring new knowledge and perspectives. A new job in which to master more skills and become professionals. New purchases and new love relationships. Physical beauty and charm. New open roads related to any area in which you will need money.

Write your wishes on a piece of paper, be diligent and visualize as you write. Your wishes can be a dozen. Don’t forget to thank the universe. Don’t wish for other people! Let the candle burn on its own and hide the wish list in your personal belongings. I advise you to have a personal magic box in which to store your wishes. In it you can put a little flower of lavender and bay leaf, they will bring you luck and positive energy. Bay leaf  is considered a powerful amulet for cleansing the home and attracting prosperity. Let a new cycle of new chances and fulfilled wishes come with the New Moon!

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 536 - Today Page Visits: 1

Add Comment