Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 10.10.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде подвластен на емоции и материални блага. Някои от вас ще оставят назад чувства и емоции и ще се обърна към към материалния свят, ще бъдат фокусирани в това което могат да пипнат и видят. Други ще се опитват да излязат от стреса на седмицата и ще си позволят да се поглезят, да похарчат средства и да наградят себе си защото заслужават. Възможно е да имате нужда да прекарате времето си сами, да имате ясни приоритети и цели и днес особено да държите на тях. Дамите които търсят партньор няма да се съгласят на по-малко от богат, успешен, сексуален, харизматичен, с чувство за хумор, възпитан господин. Компромисите не са в енергията на деня, и за това има причини. Може да сте в ситуация, в която за пореден път някой ви наранява и вие отново вдигате летвата. Може също умората да ви идва в повече и особено днес да имате остра нужда от любов и ласка. Относно летвите, мили дами мога да ви кажа едно: този който ще я прескочи и надскочи, няма нужда от нея, а този който се засилва и минава през нея е защото не я вижда.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be subject to emotions and material goods. Some of you will leave behind feelings and emotions and will turn to the material world, will be focused on what you can touch and see. Others will try to get out of the stress of the week and allow themselves to be pampered, spend money and reward themselves for what they deserve. You may need to spend your time alone, have clear priorities and goals, and stick to them today. Ladies looking for a partner will not agree to less than a rich, successful, sexy, charismatic, with a sense of humor, polite gentleman. Compromises are not in the energy of the day, and there are reasons for that. You may be in a situation where once again someone hurts you and you raise the bar again. You may also feel more tired and especially today in dire need of love and caress. Regarding rasing the bar, dear ladies, I can tell you one thing: the one who will jump  over it does not need it, and the one who  goes through it is because he does not see it.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 773 - Today Page Visits: 1

Add Comment