Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 11.02.2021

Послание за деня 💜

Днес ще има раздвижване, идеи за нови планове и събития. Помнете, че всичко което отправяте като желание към Вселената, е нещо което тя чува и започва да работи. Без значение дали вие ще промените идеята, желанието си, целта, тя ще изпраща хора, събития и случки на пътя ви. И днес тя ви изпраща нови хора които да срещнете, да поговорите, обсъдите нещо. В романтичен план може да се озовете в ситуация в която да получавате внимание от потенциални кандидати. Тези от вас които са обвързани, внимавайте да не влезете в забранени води. На работа ще има нови планове и идеи за чието осъществяване ще трябва да работите в екип. Има неща които не ви достигат, и ще ви е нужна помощ. Денят предлага възможности за разширение на пространството и обема във всички сфери на вашия живот.

Прекрасен ден, Фрея 💜

Message for the day 💜

Today there will be movement, ideas for new plans and events. Remember that everything you send as a wish to the universe is something that it hears and starts working for it. Whether you change your idea, your desire, your goal, it will send people, events  on your way. And today she sends you new people to meet, to talk , discuss something. In terms of romance, you may find yourself in a situation where you receive attention from potential candidates. Those of you who are bound, be careful not to enter forbidden waters. There will be new plans and ideas at work, for the implementation of which you will have to work in a team. There are things you are missing, and you will need help. The day offers opportunities to expand the space and volume in all areas of your life.

Have a nice day, Freya 💜

Total Page Visits: 626 - Today Page Visits: 1

Add Comment