Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 11.02.2022

Послание за деня.
 
Вземете от своята опияняваща жизненост и се заредете с енергия. Използвайте най – високата си вибрация за да достигнете до желаната цел. Бизнес, любов, пари, работа, каквото ви е нужно. Енергията на деня вещае събиране на сродни души на едно място. Изцеление на стари болки, хармония в отношенията с вашите любими хора. Денят е силен енергийно, подходящ за ритуални действия и духовни практики. Във всяко ваше намерение можете да използвате метла, с която да почистите дома и отношенията си. Медитирайте и си представете вашето пространство с любимия човек чисто, подредено, ухае на свежест. С въображаема метла изчистете прах, паяжини, боклук който е събран и го изхвърлете. Денят ще даде възможност да се освободите от стреса, слушайте тялото си когато казва, че имате нужда от рестарт. С нови сили можете да постигнете напредък и много повече.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 

Message for the day.

Take from your intoxicating vitality and recharge your batteries. Use your highest vibration to reach the desired goal. Business, love, money, work, whatever you need. The energy of the day foretells the gathering of soul mates in one place. Healing old pains, harmony in relationships with your loved ones. The day is strong energetically, suitable for ritual actions and spiritual practices. In any of your intentions, you can use a broom to clean your home and relationships. Meditate and imagine your space with your loved one clean, tidy, smelling of freshness. With an imaginary broom, clean dust, cobwebs, garbage that has been collected and dispose of it. The day will give you the opportunity to get rid of stress, listen to your body when it says you need a restart. With new strength you can make progress and much more.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 420 - Today Page Visits: 1

Add Comment