Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 11.08.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага активност и комуникация в много сфери. Силна и стремителна енергия която ще ви води към победа. Агресивен маркетинг и реклама, силни позиции на бизнеса. Преговори в партньорства, на работа и в къщи които могат да достигнат до ниво на напрежение или конфликт. Останете мислещи преди да заявите претенции, бъдете умни в преценката и съжденията си. Днес можете да намерите голямо разрешение на проблем, ще намерите нужната информация. Можете да постигнете много, бъдете внимателни на каква цена ще бъде. Конфликта движи света напред, само ако е задвижван от сериозен ум и стратегия.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer activity and communication in many areas. Strong and rapid energy that will lead you to victory. Aggressive marketing and advertising, strong business positions. Negotiations in partnerships, at work and at home that can reach a level of tension or conflict. Stay thoughtful before making claims, be smart in your judgments. Today you can find a great solution to a problem, you will find the information you need. You can achieve a lot, be careful what the price will be. Conflict moves the world forward only if it is driven by a serious mind and strategy.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 751 - Today Page Visits: 1

Add Comment