Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 12.01.2022

Послание за деня.

Харесвам любовта, спокойствието, силните вина, обичам времето си да споделям с близките и със света. Пътувам много и се веселя, добър съм по душа и винаги откликвам ако има някой във беда. Романтика изпълва ми душата, влюбвам се, мечтая, живота хубав е, чудесен. Раздавам се, обичам и копнея. Интересно ми е как ли се обича всяка следваща жена. Ценител съм на всичко хубаво и интересно, изкуства, театър, музика и танци. Таланти имам и умея хората да забавлявам. Чувствам много и усещам как хората се влюбват и мечтаят, кога тъжат и искат да поплачат. Чаровник съм, бохем си падам, и съм предпочитан за страстна нощ, звезди, коктейли. Аз съм с теб и те обичам, бъди със мен сега. За утре ти не питай, млада е нощта. Щастието с теб е миг вълшебен, и ти красива, млада, с прелестна коса. Усмихвай ми се, а аз ще те запомня винаги така.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

I like love, calmness, strong wines, I like to share my time with my relatives and the world. I travel a lot and have fun, I am good at heart and I always respond if there is someone in trouble. Romance fills my soul, I fall in love, I dream, life is beautiful, wonderful. I give, I love and I long. I wonder how every next woman is loved. I appreciate everything good and interesting, arts, theater, music and dance. I have talents and I know how to entertain people. I feel a lot and I feel how people fall in love and dream, when they are sad and want to cry. I am a magician, I fall in love, and I am preferred for a passionate night, stars, cocktails. I am with you and I love you, be with me now. Don’t ask about tomorrow, the night is young. Happiness with you is a magical moment, and you are beautiful, young, with beautiful hair. Smile at me, and I will always remember you that way.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 445 - Today Page Visits: 1

Add Comment