Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 12.03.2022

Послание за деня.

Пространството дава възможност за излизане от трудни и сложни казуси. Премахване на нерешими ситуации и нови начинания ще бъдат фокуса днес. Тръгнете напред и се преместете от мястото на което сте. Това ще ви донесе радост, освобождаване и растеж. Някои от вас ще решат да преместят дома си, други да сменят работата си с друга. Ще има планове за имиграция и това ще бъде нова отправна точка за бъдещо щастие. Връзките в които е имало спорове, може да сключите примирие и да се обедините в обща кауза. Ще има щастливи събития, пътувания, споделени моменти на радост. Планувайте смело, ако разчитате на себе си.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Space allows you to get out of difficult and complex cases. Eliminating unresolved situations and new ventures will be the focus today. Go forward and move from where you are. This will bring you joy, liberation and growth. Some of you will decide to move your home, others to change jobs. There will be immigration plans and this will be a new starting point for future happiness. Relationships in which there have been disputes, you can make peace and unite in a common cause. There will be happy events, travels, shared moments of joy. Plan boldly if you rely on yourself.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 678 - Today Page Visits: 3

Add Comment