Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 14.05.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде подвластен на избора на душата. Ще бъде важно всичко което се случва във вашите партньорства, лични връзки, семейства, приятелства, отношения между колеги с които сте екип. Можете да заявите отново отношението си към даден човек и да го изберете отново. Някои от вас ще срещнат Любов днес. Ще има страст и привличане, ще усещате със всяка фибра, че този човек ви вълнува и не сте го срещнали случайно. Ще можете да направите избор между партньори, за тези от вас които се намират в такъв тип връзка. Тези от вас които имат усещането, че се намират в отношения в които има допълване, там където дори това, че сте различни хора не слага граница помежду ви, единият може да вижда с очите на другия, това е истинска връзка между душите. Бъдете убедени.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

 The day will be subject to the choice of the soul. Everything that happens in your partnerships, personal relationships, families, friendships, relationships between colleagues with whom you are a team will be important. You can re-state your attitude towards a person and choose him / her again. Some of you will meet Love today. There will be passion and attraction, you will feel with every fiber that this person excites you and you have not met him by chance. You will be able to choose between partners for those of you who are in this type of relationship. Those of you who have the feeling that you are in a relationship where there is compatibility, where even the fact that you are different people does not put a boundary between you, one can see with the eyes of the other, this is a real connection between souls. Be sure of it.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 512 - Today Page Visits: 1

Add Comment