Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 14.07.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде приятен и продуктивен, пълен с изкушения. Очаквайте добри новини и съобщения свързани със събития които чакате. Това може да бъде известие за нова работа в което ще има интересни и примамливи предложения, добре е да разгледате основно всичко. Може да получите покана за любовна среща за която много да се вълнувате и да бъде свързана с много страсти и желания. Може да научите нещо свързано с децата ви, техните интереси и таланти, добре е да знаете в каква среда се движат и кой с какво ги приласкава или примамва. Може да са влюбени или да са пристрастени към нещо, някой. Любопитството ще ви разкрие нови светове и възможности.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be pleasant and productive, full of temptations. Expect good news and announcements related to the events you are waiting for. This can be a notice for a new job in which there will be interesting and tempting offers, it is good to look at everything. You may receive an invitation to a love affair that you are very excited about and be associated with many passions and desires. You can learn something related to your children, their interests and talents, it is good to know what environment they move in and who  entices them with what. They may be in love or addicted to something, someone. Curiosity will reveal new worlds and opportunities.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 781 - Today Page Visits: 2

Add Comment