Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 15.04.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага усещане за просперитети изобилие. Възможности за постигане на високи цели с много труд и умения, високи стандарти в отношенията или взискателно оглеждане на потенциални партньори. Материален аспект който може да вземе връх и е добре да се спазят границите. Бизнеса ще е във възход, намерения, планове и резултати ще бъдат регистрирани като положителни. Сянката днес ще бъде само достатъчност или злато търсачество. Хората със превес на земя в наталния си чарт да обърнат повече внимание.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will offer a sense of prosperity and abundance. Opportunities to achieve high goals with a lot of work and skills, high standards in relationships or demanding consideration of potential partners. Material aspect that can take over and it is good to respect the boundaries. The business will be on the rise, intentions, plans and results will be registered as positive. The shadow today will be self sufficiency or gold prospecting. People with a predominance of earth in their natal chart to pay more attention.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
Total Page Visits: 469 - Today Page Visits: 2

Add Comment