Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 15.06.2021

Послание за деня.

Таро и Руни днес заедно ви казват – Ще бъдете много щастливи! Ще има взаимно разбирателство, обич и подкрепа! Десятка чаши и Одал, това е подарък от Вселената! Някои от вас ще заздравят връзките в семейството, други с родителите си и това ще е важно. Ще има подем в семейния бизнес и нови постижения. Денят ще е важен за всички недвижимости и наследства, семейни имоти. Нови договорки, контракти със щастлив край. Възможност за закупуване на жилище, с помощта и поддръжката на рода и семейството. Любов и топлина в къщи. Днес, живота е прекрасен!

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Tarot and Runes tell you together today – You will be very happy! There will be mutual understanding, love and support! Ten of cups and  Odal, this is a gift from the universe! Some of you will strengthen family ties, others with your parents, and that will be important. There will be a boom in the family business and new achievements. The day will be important for all real estate and inheritances, family properties. New agreements, contracts with a happy ending. Opportunity to buy a home with the help and support of the family. Love and warmth at home. Today, life is wonderful!

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 468 - Today Page Visits: 1

Add Comment