Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 15.07.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага възможности за решения. Време е да помислите за това което обмисляте, търсите или преценявате. Денят може да премине в творческа работа, интелектуална също. Ще има пътувания, подготовка за промени. Там където правите компромиси, ще е добре днес да помислите какво ще правите. Висшите сили ще ви напътстват и помагат. Ако очаквате важен отговор, изчакайте докато се уверите, че е това което чакате. Баланса е ключът към всичко което планувате.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer opportunities for solutions. It’s time to think about what you are considering, looking for or judging. The day can turn into creative work, intellectual too. There will be travel, preparation for change. It will be good to think about what you will do or  you make compromises . Higher powers will guide and help you. If you are expecting an important answer, wait until you are sure it is what you are waiting for. Balance is the key to everything you plan.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 333 - Today Page Visits: 1

Add Comment