Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 16.01.2022

Послание за деня.

Мога винаги да побеждавам, стратег съм, умен съм и имам власт. Достигнал съм до нея не случайно, имам сила, воля и амбиция. На враговете си изобщо не прощавам, вадя острия си меч. Планувам бъдещето с ходове напред, решителен съм, крия тайните си и на никого не давам отчет. Агресията инструмент ми е, с нея управлявам, където трябва подчинявам. Позициите си налагам, с манипулация и със закон. Студен съм и обран, често съм сам. Уважавам и зачитам умни хора като мен. Избирам с кого да общувам, не всяка компания е за мен. Емпатията ми е чужда и не я разбирам, предпочитам да воювам. Егото ми е завидно, и ме води към успехи, в бизнеса и кариерата си сключвам най – добрите сделки. Трудно ме оборват капацитети, знаещи и конкуренти, знанията ми безбройни са, подкрепени са с аргументи. Много искат да са като мен, силни, властни, агресивни. Малко могат го, доказват се и застават до мен.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
I can always win, I am a strategist, I am smart and I have power. I have reached it not by chance, I have strength, will and ambition. I do not forgive my enemies at all, I draw my sharp sword. I plan the future with moves forward, I am determined, I hide my secrets. Aggression is my tool, I control  , where people needs  to obey. I impose my positions, by manipulation and by law. I am cold , and often alone. I respect and honor smart people like me. I choose who to communicate with, not every company is for me. Empathy is foreign to me and I do not understand it, I prefer to fight. My ego is enviable and leads me to success, I make the best deals in my business and career. It is difficult for me to be overwhelmed by capacities, knowledgeable and competitors, my knowledge is innumerable, supported by arguments. Many want to be like me, strong, powerful, aggressive. Few can do it, prove themselves and stand by me.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 466 - Today Page Visits: 1

Add Comment