Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 16.09.2021

Послание за деня.
 
Денят ще носи хармония и промени към добро. Може да има пътувания към или от семейното гнездо с цел подобряване на живота. Положителни емоции и промени в личните отношения, грижа за деца и близки хора. Защита от Висшите Сили, подкрепа и плодотворен период. Тези които търсят партньор, днес могат да срещнат специален човек изпратен от вселената. Търсещите работа могат да намерят допълнително работно място или почасова заетост. Някои от вас ще направят план за общо съжителство и ще им бъде топло и уютно. Търсещите нов дом могат да получат нова оферта и тя да бъде добра. Сезонните работници могат да се радват на положителни промени и да се чувстват защитени.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
The day will bring harmony and change for the better. There may be trips to or from the family nest to improve life. Positive emotions and changes in personal relationships, care for children and loved ones. Protection from the Higher Powers, support and a fruitful period. Those looking for a partner today can meet a special person sent from the universe. Jobseekers can find an additional job or part-time employment. Some of you will make a plan for cohabitation and it will be warm and cozy. Those looking for a new home can get a new offer and it will be good. Seasonal workers can enjoy positive change and feel protected.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 566 - Today Page Visits: 1

Add Comment