Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 17.03.2022

Послание за деня.

Пътят е отворен за вашите задачи. Планувайте дългосрочно, бъдете издръжливи и се трудете. Следвайте стъпка по стъпка развитието на всяка сфера в живота си. Ще има надеждност, упорство, възможност да спечелите уважението на другите. Последователно движение напред и стабилен път нагоре. Ще има усет към изгодни сделки в бизнеса. Пътувания и командировки ще донесат успехи. Лични срещи и планове в установени отношения могат да доведат до силни съюзи. Философията която ще помогне е, че понятието двама е по – важно от Аз.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The road is open for your tasks. Plan for the long term, be resilient and work hard. Follow step by step the development of each area in your life. There will be reliability, perseverance, an opportunity to earn the respect of others. Consistent forward movement and steady upward path. There will be a sense of profitable business deals. Travel and business trips will bring success. Personal meetings and plans in established relationships can lead to strong alliances. The philosophy that will help is that the concept of two is more important than I am.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 28829 - Today Page Visits: 9

Add Comment