Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 17.10.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде важен и кармичен. Във всички сфери на живота можете да се придвижите напред в различно и ново ниво. Възможност имате да разрешите проблеми, да създадете нова връзка, да си намерите работа. Може да решите да създадете трайни или официални отношения с партньора, да подпишете договор, финализиране на сделки, повишение на работа. Висшите сили дават ресурси за развитие и днес ще имате възможно най – добрия шанс и възможност за това. Следващите десет дни енергията ще бъде силна и ще можете да завъртите Колелото на съдбата напред. Днес се погрижете за честта на семейството си, на рода си. Останете свързани с други семейства и ако имате качествата може да се наложи да бъдете свързващо звено в разрешаване на въпроси. Погрижете се и за духовното си семейство, тези хора които каним в сърцата си.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be important and karmic. In all spheres of life you can move forward to a different and new level. You have the opportunity to solve problems, to create a new relationship, to find a job. You can decide to create a strong relationship with your partner, sign a contract, finalize deals, increase your job. The higher powers provide resources for development and today you will have the best possible chance and opportunity for that. For the next ten days, the energy will be strong and you will be able to turn the Wheel of Destiny forward. Today, take care of the honor of your family, of your kin. Stay connected with other families and if you have the qualities you may need to be a liaison in resolving issues. Take care of your spiritual family, those people we invite into our hearts.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 533 - Today Page Visits: 2

Add Comment