Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 17.12.2021

Послание за деня.
 
Денят ще бъде спокоен и активен. Нова надежда ще изгрее на хоризонта за приятни емоции, събирания в тесен и широк кръг. Нова любов може да се появи и ще ви стопли усещане за споделена емоция. Във вече създадени отношения, денят ще бъде хармоничен и приятен. Изненадайте любимите си хора с романтичен жест, вечеря приготвена с любов. Връзките със социума ще бъдат активни, творците и хората на изкуството могат да се радват на добър респонс за творчеството си. Художници, артисти, творците днес ще имат муза, и могат да създадат творби в които да вложат много емоционално съдържание. Денят е ползотворен за децата и младежите. Ще има пътувания, движение, достигнати цели, подновени съюзи, нови срещи и запознанства. Днес, живота е хубав.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
The day will be calm and active. A new hope that rises on the horizon for pleasant emotions, gatherings in a narrow and wide circle. New love can appear and will warm you with a feeling of shared emotion. In already established relationships, the day will be harmonious and pleasant. Surprise your loved ones with a romantic gesture, a dinner prepared with love. Relations with society will be active, artists  can enjoy a good response to their work. Artists, creators today will have a muse, and can create works in which to put a lot of emotional content. The day is beneficial for children and young people. There will be travel, movement, goals reached, renewed alliances, new meetings and acquaintances. Today, life is good.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 650 - Today Page Visits: 1

Add Comment