Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 18.12.2021

Послание за деня.
 
Продължава приятното настроение от предния ден. Изключително рядко се случва да има еднаква енергия в два последователни дни и въпреки това, днес е денят в които можете да се чувствате щастливи, усмихнати и спокойни. Ще се сключват договори, сделки, съюзи, връзки, бракове и ще бъдат ползотворни. Любовта ще витае във въздуха, ще се опита да направи по – добри. Настройте се на вълна чувства, емоции, емпатия и добрина. Ще дадете и ще получите и това ще скрепи отношенията между двете страни. Пътувания и командировки ще бъдат успешни и ще доведат до сключване на съглашение с дългосрочна перспектива. В личните отношения, можете да положите основа за стабилност и взаимно уважение,любов.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 

Message for the day.

The pleasant mood from the previous day continues. It is extremely rare to have the same energy on two consecutive days and yet, today is the day when you can feel happy, smiling and calm. Contracts, deals, alliances, relationships, marriages will be concluded and will be fruitful. Love will be in the air, it will try to do you better. Tune in to a wave of feelings, emotions, empathy and kindness. You will give and you will receive, and this will strengthen the relationship between the two sides. Travel and business trips will be successful and will lead to a long-term agreement. In personal relationships, you can lay the foundation for stability and mutual respect, love.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 534 - Today Page Visits: 1

Add Comment