Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 19.07.2021

Послание за деня.

Нова кармична енергия, събития дадени по съдба, откритие на тайни, създаване на нови взаимоотношения в които жената ще е водеща. Бременност, плодове, ново ниво в отношенията. Силен съюз от който ще се роди нова реалност напред във времето. Успешни проекти, движение напред, помощ от женската част на екипа, връзката. Страст, хумор, влюбеност, силно привличане и присъствие, конкуренция в двойките. Пътувания, успешна реализация, духовен път и търсене на отговори. Възможност за отработване на Карма при хората с кармичен договор.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

New karmic energy, events given by destiny, discovery of secrets, creation of new relationships in which the woman will be the leader. Pregnancy,  a new level in the relationship. A strong union from which a new reality will be born ahead of time. Successful projects, moving forward, help from the female part of the team, the relationship. Passion, humor, love, strong attraction and presence, competition in couples. Travel, successful realization, spiritual path and search for answers. Opportunity to practice Karma , people with a karmic contract.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 497 - Today Page Visits: 1

Add Comment