Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 19.10.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде хармоничен и плодотворен. Кармичната енергия днес ще се усеща във връзките които сме изградили с нашите семейства, родители, приятели, партньори. Вселената дава шанс на тези които носят в себе си добро сърце да помогнат и подадат ръка на близките си. Някои от вас ще дадат, други ще получат и тези жестове ще донесат хармония и баланс. Не отказвайте зов за помощ от близък, има около вас кармични партньори на които в този живот ви е дадено да давате и помагате. Може да е мила дума или съвет, бъдете милостиви и добронамерени. Не съдете и бъдете разбиращи. Стойте в страни от гордост и самодоволство. Помнете, че помощта която оказвате на друг човек, за него е помощ пратена от вселената, а за вас добра карма. На работа може да получите премия, бонус, похвала. Днес е добре да сте толерантни и мъдри.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be harmonious and fruitful. Karmic energy today will be felt in the relationships we have built with our families, parents, friends, partners. The universe gives a chance to those who have a good heart to help and lend a hand to their loved ones. Some of you will give, others will receive, and these gestures will bring harmony and balance. Do not refuse a call for help from a loved one, there are karmic partners around you . It can be a kind word or advice, be merciful and well-meaning. Do not judge and be understanding. Stay away from pride and complacency. Remember that the help you give to another person is for him help sent from the universe, and for you good karma. At work you can get a bonus, a bonus, a commendation. Today it is good to be tolerant and wise.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 453 - Today Page Visits: 1

Add Comment