Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 2.12.2021

Послание за деня.

Денят предлага активност и нови начинания. Ще имате сила и кураж да бъдете дейни и да поставите ново начало в живота си. Може да касае лични отношения или работа, в която сфера имате нужда от растеж. Това ще бъде нещо запланувано, много добре обмислено, с подходящи действия и ще трябва да следвате плана си. Във всеки аспект ще постигнете успех за в бъдеще, ако продължите да бъдете силно мотивирани, учите и качвате нивата си стъпка по стъпка. За някои от вас ще има повишение или бонус в работата, възможност за допълнителни финансови средства. Денят дава допълнителна мотивация да се грижите за правилния растеж на децата ви и бъдещето им развитие. В личните отношения може да се зарадвате на достойно поведение от партньора си, и да усещате, че можете да разчитате на него, да се чувствате щастливи от неговото отношение към вас. Стабилно ново начало, и мощна цел и посока.

Поздрави, Фрея

Message for the day.
 
The day offers activity and new endeavors. You will have the strength and courage to be active and set a new beginning in your life. It can be a personal relationship or a job in which you need growth. This will be something planned, very well thought out, with appropriate actions and you will have to follow your plan. In every aspect you will succeed in the future if you continue to be highly motivated, learn and raise your levels step by step. For some of you there will be a promotion or a bonus at work, an opportunity for additional funding. The day gives additional motivation to take care of the proper growth of your children and their future development. In personal relationships, you can enjoy decent behavior from your partner, and feel that you can count on him, to feel happy with his attitude towards you. Stable new beginning, and powerful goal and direction.
 
Greetings, Freya
 
 
 
Total Page Visits: 550 - Today Page Visits: 1

Add Comment