Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 20.03.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага нови емоции и възможности, свързани с нова хармония, приток на любов, желание за възможното и невъзможното. Подобряване на отношенията между партньорите, нов импулс, нова искра. Търсещите партньор може да бъдат романтично настроени, някои от вас ще срещнат любовта днес. Начало на отношения, обещания за нещо ново. Какво ще бъде, бъдещето ще покаже. Денят е подходящ за творчество, музика, поезия, танци и радостни хобита.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer new emotions and opportunities related to new harmony,  love, desire for the possible and the impossible. Improving the relationship between the partners, a new istart, a new spark.Those of you looking for a partner can be romantic, some of you will meet love today. Start of  a relationship, promises of something new. What it will be, the future will show. The day is suitable for creativity, music, poetry, dancing and joyful hobbies.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 614 - Today Page Visits: 2

Add Comment