Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 20.07.2021

Послание за деня.

Завършен етап от живота, ново ниво, изплатена карма, възможност за предвижване напред, нова страница в живота. Брак, развод, придобиване на семейно имущество, закупуване на имот, наследство. Край на трудности в семейството или бизнеса, рестарт и нови хоризонти. Нов поглед върху нещата, нова философия, осъзнаване на път. Завършване на голям проект, ново и съвсем различно начало, известност, публичност, комуникация. Възможност за успех и пътуване в чужбина, проекти свързани с чуждестранни инвестиции.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Completed stage of life, new level, paid karma, opportunity to move forward, new page in life. Marriage, divorce, acquisition of family property, purchase of property, inheritance. End of difficulties in the family or business, restart and new horizons. A new look at things, a new philosophy, an awareness of the path. Completion of a large project, a new and completely different beginning, fame, publicity, communication. Opportunity for success and travel abroad, projects related to foreign investment.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 504 - Today Page Visits: 1

Add Comment