Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 20.09.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага активност и нови възможности за развитие. Пълен напред за всички сфери на живота, с устрем, сила и мощна енергия. Бизнеса ще бъде добре, стабилност и просперитет, пари и придобивки. В личните отношения може да се наблюдава покровителство и финансова поддръжка, подкрепа и сигурност. Ново силно влюбване, страст и сексуалност. Ревност може да се появи, не провокирайте излишно силата на волята в партньорите си. Денят е подходящ за финансови инвестиции, силни страсти и чувства, лов и риболов.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will offer activity and new opportunities for development. Full forward for all spheres of life, with drive, strength and powerful energy. Business will be good, stability and prosperity, money and benefits. In personal relationships, patronage and financial support, support and security can be observed. New strong love, passion and sexuality. Jealousy can occur, do not provoke unnecessary the willpower in your partners. The day is suitable for financial investments, strong passions and feelings, hunting and fishing.
 
 
Regards, Freya
 
 
 
Total Page Visits: 550 - Today Page Visits: 1

Add Comment