Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 20.11.2021

Послание за деня.

Днес може да срещнете нови хора, партньори които да ви привлекат с весело поведение, свободно отношение и привлекателен външен вид. Това може да са хора на работното място, такива които са настроени към материалната сфера, и са конкурентно ориентирани. Бъдете мъдри в контактите си с тях. Сърдечните дела за тези хора не стоят на фокус, те са здраво мислещи, търсещи собствените си цели. В личните отношения при някой от вас има възможност за поява на конкуренция. Там където отношенията са трудни, енергията на деня ще даде възможност нещата да останат такива каквито са. Напред във времето ще предстои избор, и ще е добре да действате обмислено. Някои от вас може да изпитат желание да опитат от сладостите на живота и да получат нещата които смятат, че им подхождат.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
Today you can meet new people, partners who will attract you with cheerful behavior, free attitude and attractive appearance. These can be people in the workplace, those who are materialistic and competitive. Be wise in your dealings with them. Heart matters for these people are out of focus, they are strong-minded, looking for their own goals. In personal relationships, some of you have the opportunity to compete. Where relationships are difficult, the energy of the day will allow things to stay the way they are. There will be a choice ahead of time, and it will be good to act thoughtfully. Some of you may want to try the sweets of life and get the things you think are right for you.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 502 - Today Page Visits: 1

Add Comment