Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 21.08.2021

Послание за деня.
 
Денят ще ви донесе щастие и любов. Нова и ярка среща между хора които ще се разпознаят в мига в който ще се видят. Сливане на емоции и чувства, усещане за принадлежност към някого. Желание да имате ексклузивни отношения, много страст и жар. Предложение за общо съжителство и много споделени топли мигове. Емоциите ще вземат връх днес и могат да ви направят особено сензитивни. Горещо преживяване и скрепяване на връзката с експлозия от енергия. Отдайте се на момента и почувствайте топлината на партньора си. Любовта днес ще гори и ще има запомнящи се моменти. Висшите сили отварят прозорец за Любов и Споделени мечти. Вселената отваря път да покажете щастието си, да го споделите с близките си. Някой днес може да забременее, някъде ще се роди живот. Днес, живота е чудесен.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
The day will bring you happiness and love. A new and bright meeting between people who will recognize each other the moment they see each other. Fusion of emotions and feelings, a sense of belonging to someone. Desire to have an exclusive relationship, a lot of passion. Proposal for cohabitation and many shared warm moments. Emotions will peak today and can make you particularly sensitive. Hot experience and bonding with an explosion of energy. Indulge in the moment and feel the warmth of your partner. Love will be bright  and there will be memorable moments. Higher Powers open a window for Love and Shared Dreams. The universe opens a way to show your happiness, to share it with your loved ones. Someone can get pregnant today, life will be born somewhere. Today, life is wonderful.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 544 - Today Page Visits: 2

Add Comment