Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 22.08.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага възможности за решения на въпроси. Отваря се портал и шанс за действия с остър ум и силна воля. Проявете бдителност и концентрация на мисълта, конструктивна критика за да задвижите нещата напред. Не рискувайте твърде много, сведете конфликтите до разумно ниво на претенции. Ако има охлаждане, да носи чувство за взаимно разбиране, добри граници в отношенията и партньорствата. Конкуренция и съперничество могат да бъдат използвани за по-добро бъдеще и резултати на работа и в къщи. Използвайте силата на енергетиката на деня за нов подем и напредък и стойте в страни от напрежение което не е градивно.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer opportunities for solutions to issues. A portal and a chance for action with a sharp mind and strong will opens. Be vigilant and concentrate, use constructive criticism to move things forward. Do not risk too much, reduce conflicts to a reasonable level of claims. If there is cooling,let it bring a sense of mutual understanding, good boundaries in relationships and partnerships. Competition and rivalry can be used for a better future and results at work and at home. Use the energy of the day for new growth and progress and stay away from stress that is not constructive.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 436 - Today Page Visits: 2

Add Comment