Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 23.02.2022

Послание за деня.

Силата на жената и плодородието ще помогне за всичко което се случва. Личната воля на майката която се грижи за всички и никога не забравя себе си ще бъде ключа към успеха. Новите проекти ще разширяват пространството около вас, ще можете да продължите развитието им във времето. Тези от вас които живеят в тази енергия ще бъдат в стихията си. Можете да се проявявите отново като чудесна майка, да бъдете щастлив човек в брака си, и да ръководите бизнеса си. Някои от вас ще решат да създадат дете, други ще дарят живот и ще приемат новия член на семейството си. Бъдете силни и креативни в това за което се борите. Наградете себе си и си купете чантата която си харесахте. Почитайте и уважавайте Жените и това което могат да създадат. Жена, Земя, Планета, Вселена – са все от женски род и има защо да е така.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The power of woman and fertility will help everything that happens. The personal will of the mother who takes care of everyone and never forgets herself will be the key to success. The new projects will expand the space around you, you will be able to continue their development over time. Those of you who live in this energy will be in your element. You can prove to be a great mother again, be a happy person in your marriage, and run your business. Some of you will decide to have a child, others will give life and accept a new member of your family. Be strong and creative in what you are fighting for. Reward yourself and buy the bag you like. Honor and respect Women and what they can create. Woman, Earth, Planet, Universe – are all feminine and there is a reason for that.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 664 - Today Page Visits: 2

Add Comment