Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 23.03.2021

Послание за деня.

Денят ще е важен, свързан със всичко което касае карма, живот, пари, власт, кариера и признание. Онлайн комуникация, разговори от всякакъв вид, получаване на нови и добри новини. Кармична енергия, днес можете да отработите проблеми които са важни. Скоростта ще е важна съставка към формулата на успеха. Имате шанс и възможност да хванете момента и да го уловите в точното време и място. В личните отношения може да се появи нов партньор за тези от вас които търсят, онлайн комуникация. Раздвижване, романтично и приятно.

Поздрави, Фрея 🌠

.

Message for the day.
 
The day will be important, related to everything that concerns karma, life, money, power, career and recognition. Online communication, conversations of all kinds, receiving  good news. Karmic energy, today you can work out problems that are important. Speed ​​will be an important ingredient in the formula for success. You have a chance and an opportunity to catch the moment and catch it at the right time and place. In personal relationships, a new partner may appear for those of you who are looking for online communication. Movable, romantic and pleasant.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 811 - Today Page Visits: 1

Add Comment