Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 25.08.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде много интересен и динамичен. На работа и в къщи може да възникват ситуации в които има има конкуренция, спорове и сексуално напрежение. Силно привличане, изкушения от всякакъв вид, желание да има победа в завоевания, романтични сексуални и материални. Любовни афери, връзки с удоволствие и страст, обсебване и ревност. Стойте в страни от употреба на забранени субстанции или алкохол, ако това ви прави конфликтни. Противопоставяне, стремеж към интереси и постигане на цели. Агресивен подход в бизнеса, сенчести афери, манипулация. Вземете от силата на енергетиката на деня, за да бъдете успешни и да победите, стойте в страни от решения които ви водят на тъмно. Двойки и съюзи в които има обща цел могат да бъдат успешни ако са заедно като убеждения и подход.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will be very interesting and dynamic. Situations in which there is competition, disputes and sexual tension can arise at work and at home. Strong attraction, temptations of all kinds, desire to win in conquests, romantic sexual and material. Love affairs, relationships with pleasure and passion, obsession and jealousy. Stay away from the use of  alcohol if this makes you conflicted. Opposition, pursuit of interests and achievement of goals. Aggressive approach in business, shady affairs, manipulation. Take the power of the energy of the day to be successful and win, stay away from decisions that lead you into the dark. Couples and alliances that have a common goal can be successful if they are together as a belief and approach.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 549 - Today Page Visits: 1

Add Comment