Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 26.02.2022

Послание за деня.

Изминал е голям и дълъг етап, който свършва окончателно и започва нов. Ново време, ново пространство, нов живот. По – високо ниво във всичко за което сте работили много и ще бъдете възнаградени. Пълнота в душата и заряд в кръвта, това е усещането за преминаване в горно ниво. Сферите на живота които ще касае може да са всякакви. Платена е Кармата. Можете да вървите напред и нагоре, различни, променени, радостни и щастливи. Нещо старо си отива и идва ново. Кръговрата на живота и на пътя ни. Ще има знакови събития. Някои ще сключат мир и ще си стиснат ръцете за по-добро бъдеще. Други ще надградят в отношенията си и ще виждат връзката и партньора си с други очи. Ще има планове за имиграция, пътувания до далечни земи. Ще има публични изяви и някои от вас ще блеснат в светлината на прожектора. Ще се родим отново и ще бъдем щастливи. Съдбата ще говори и ще дава знаци. Вселената ще каже – Кармата е платена, свободен си, бъди щастлив.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
A great and long stage has passed, which finally ends and a new one begins. New time, new space, new life. A higher level in everything you have worked hard for and you will be rewarded. Fullness in the soul and strenght in the blood, this is the feeling of passing to the upper level. The spheres of life that will be concerned can be any. Karma is paid. You can go forward and upward, different, changed, joyful and happy. Something old goes away and something new comes. The cycle of life and our path. There will be significant events. Some will make peace and shake hands for a better future. Others will build on their relationship and see their relationship and partner with different eyes. There will be plans for immigration, travel to distant lands. There will be public appearances and some of you will shine in the spotlight. We will be born again and we will be happy. Fate will speak and give signs. The universe will say – Karma is paid, you are free, be happy.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 497 - Today Page Visits: 2

Add Comment