Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 26.10.2021

Послание за деня.
 
Денят ще бъде хармоничен и плодотворен. Имате възможност да мечтаете, и да помислите за всичко което искате да ви се случи за в бъдеще. Със силата на намерението си и талантите си можете да разширите пространството около себе си. Ще има мечти за Любов и създаване на деца, на кариера, изкуства. Майките ще искат прекрасно бъдеще за семействата си и ще вложат грижа и нежност. Важното е да започнете планиране което да бъде реално и активно, и ще донесе принос. Връзките от дистанция ще бъдат чувствени, романтични, макар и далечни. Денят е подходящ за медитация, духовни практики, Езотерика, търсене на път и вдъхновение. Днес се отделете от земните дела и погледнете отвъд, там където границата между материята и съзнанието е тънка. Там ще намерите себе си, призванието си и сбъднатите си мечти.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
The day will be harmonious and fruitful. You have the opportunity to dream and think about everything you want to happen to you in the future. With the power of your intention and talents, you can expand the space around you. There will be dreams of Love and the creation of children, a career, arts. Mothers will want a wonderful future for their families and will invest care and tenderness. The important thing is to start planning that is realistic and active, and contribute. Long-distance relationships will be sensual, romantic, though distant. The day is suitable for meditation, spiritual practices, esoterics, path search and inspiration. Today, separate yourself from earthly affairs and look beyond where the line between matter and consciousness is thin. There you will find yourself, your vocation and your dreams come true.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 365 - Today Page Visits: 1

Add Comment