Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 28.05.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага възможности да се изявите като лидери и да покажете вашите умения. Мъжката енергия ще бъде на фокус и ще се усеща в постъпките и думите на господата. Ще се наблюдават решителни действия, завиден ум и логика. Аналитичен анализ и желание за контрол. Справедливост и висок професионализъм, акт на саможертва и достойно поведение. Защита и покровителство и заявка за висока отговорност, ясна цел и посока към постигне на желаното. Дамите които ще влязат в енергията ще бъдат лишени от присъщите им женски качества, ще бъдат твърди и ще действат със замах, постигайки целите си без колебания. Денят ще бъде подвластен на ума, сърцето ще тупти и напомня за себе си, но главата ще води и ще решава.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer opportunities to be leaders and show your skills. The masculine energy will be in focus and will be felt in the actions and words of the gentlemen. Decisive actions, an enviable mind and logic will be observed. Analytical analysis and desire for control. Justice and high professionalism, an act of self-sacrifice and dignified behavior. Protection and patronage and a  high responsibility, a clear goal and direction to achieve the desired. The ladies who will enter the energy will be deprived of their inherent feminine qualities, will be firm and will act with vigor, achieving their goals without hesitation. The day will be subject to the mind, the heart will beat and remind itself, but the head will lead and decide.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 620 - Today Page Visits: 2

Add Comment