Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 28.06.2021

Послание за деня.
 
Денят ще предлага добра вибрация и съюзи. Топли приятелски отношения, чиста любов и подкрепа. Постъпки на добра воля, жетвоготовност и уважение. Грижа за домашните любимци, състрадание и преданост. В съюзите в които има нарушение на баланса и някой е държан „на повод“ ще има нужда от нова хармония и възможност за възстановяване на справедливостта. Днес е денят в който тези които само дават, ще получат, Вселената ще се погрижи за това. В личните отношения и приятелствата ще настъпи нов етап, ще бъдат сложени нови рамки на общуване и ще можете да възстановите силите си, да си отдъхнете. Харминичен ден в който нещата ще се преобразуват и ще дадат по-добра основа за бъдещето.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
The day will offer good vibes and unions. Warm friendly relations, pure love and support. Acts of goodwill, sacrifice and respect. Pet care, compassion and devotion. In unions where there is an imbalance and someone is being held „on leash“, there will be a need for a new harmony and an opportunity to restore justice. Today is the day when those who only give will receive, the universe will take care of that. A new stage in personal relationships and friendships will take place, new frameworks of communication will be set and you will be able to regain your strength, to relax. A harmonious day in which things will transform and give a better basis for the future.
 
Regards, Freya 🌠
 
Total Page Visits: 431 - Today Page Visits: 1

Add Comment