Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 3.08.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага активност, бързина и стремеж към победа. Останете свързани с хората с които работите, живеете и бъдете стиковани, не се разминавайте. Обсъдете плановете си, и се придържайте към тях. Вярвайте си и вършете задачите с еднаква нагласа и бързина, иначе ще преобърнете Колесницата. Оставете в страни заблуди и проблеми от миналото, днес могат да утежнят ситуациите ви. Не тръгвайте за място на което не ви чакат, или не сте проверили надежден ли е източника ви на информация. Внимателно шофирайте, и най – вече не вярвайте в неща които са хлъзгави. Ползвайте бързината и ума си да сте трезви и виждащи.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will offer activity, speed and striving for victory. Stay connected to the people you work with, live with and be connected to,  get along. Discuss your plans, and stick to them. Trust eachother and do the tasks with the same attitude and speed, otherwise you will overturn the Chariot. Leave aside the delusions and problems of the past, they can aggravate your situations. Do not go to a place where they are not waiting for you, or you have not checked whether your source of information is reliable. Drive carefully, and most of all don’t believe in things that are slippery. Use your speed and mind to be sober and seeing.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 489 - Today Page Visits: 1

Add Comment