Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 30.09.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага активност и хармония. Във всички сфери на живота очаквайте новини, динамика, разговори и комуникация. Темите могат да бъдат партньорства в личен план или на работа, техния статус и положително развитие. Не забравяйте да спазвате уговорките си, това което давате, това ще получите. Може да имате разговор или новини за работа, договор, съглашение. Може да получите обаждане, покана за събитие. Възможно е да имате комуникация относно билети за някъде. Денят е подходящ за реклама, популярност, контракти и хармонизиране на отношения.

Поздрави, Фрея

Message for the day.

The day will offer activity and harmony. In all spheres of life, expect news, dynamics, conversations and communication. Topics can be personal or work partnerships, their status and positive development. Remember to keep your appointments, what you give, you will receive. You may have a conversation or news about a job, a contract, an agreement. You can receive a call, an invitation to an event. You may have communication about tickets for somewhere. The day is suitable for advertising, popularity, contracts and relationship harmonization.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 594 - Today Page Visits: 1

Add Comment