Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 6.08.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде активен и пълен с динамика и контакти. Може да има пътувания, срещи и комуникация с хора. Обсъждания на новини, покана за интересно място. Обсъждане за закупуване на билети, нови планове, взаимопомощ. Активност в социалните мрежи, чат с хора, познати, партньори. Възможност да намерите подходящ и интересен човек онлайн. Разговори на битово и официално ниво, преговори за партньорства, съглашения. Командировка с цел сътрудничество и подписване на документи.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will be active and full of dynamics and contacts. There may be travel, meetings and communication with people. Discussions of news, invitation for an interesting place. Discussion for buying tickets, new plans, mutual assistance. Activity in social networks, chat with people, acquaintances, partners. Opportunity to find a suitable and interesting person online. Talks at the household and official level, negotiations for partnerships, agreements. Business trip for cooperation and signing of documents.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
Total Page Visits: 714 - Today Page Visits: 2

Add Comment