Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 7.04.2021

Послание за деня.

Днес е време за дълбок размисъл и намиране на важни отговори. Вземете време за себе си, и си починете. Оставете в страни всичко което ви свързва със света и намерете ваше място на което ще се чувствате добре. Помислете за нещата които отдавна стоят дълбоко скрити, намерете отговорите които ще ви донесат светлина и пробуждане. Търсете своя път и посока. Чуйте знаците на вселената и тръгнете натам. Не стойте дълго в това състояние на съзерцание, отивайте там само за да намерите себе си. Помнете, че изолация и съзерцание ако не ви отведат към светлината, със сигурност ще ви доведат до тъмнина. Денят е подходящ за медитация, духовни практики, рейки.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
Today ,take time for deep reflection and finding important answers. Take time for yourself, and rest. Put aside everything that connects you to the world and find your place where you will feel good. Think about the things that have long been hidden, find the answers that will bring you light and awakening. Look for your path and direction. Listen to the signs of the universe and go there. Do not stay long in this state of contemplation, go there only to find yourself. Remember that isolation and contemplation, if they do not lead you to the light, will certainly lead you to darkness. The day is suitable for meditation, spiritual practices, Reiki.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 662 - Today Page Visits: 1

Add Comment