Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 7.05.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага активност във всички сфери на живота. Ползвайте талантите и възможностите си за да бъдете успешни, направете езика си изкусен и красноречив. Бъдете пластични и загадъчни, овладейте изкуството да бъдете ловки и чаровни. Движете се в ситуациите леко и ефирно, направете план който да ръководите от страни. Завършвайте задачите си до края и бъдете организирани. Можете да бъдете изкушение и примамливо съблазнителни за някой. Възможностите са много, изберете си.

Поздрави, Фрея🌠

Message for the day.
 
The day will offer activity in all spheres of life. Use your talents and abilities to be successful, make your language skillful and eloquent. Be plastic and mysterious, master the art of being clever and charming. Move in situations lightly and airily, make a plan , guide from the sides. Complete your tasks to the end and be organized. You can be  temptingly seductive to someone. The possibilities are many, choose.
 
Regards, Freya🌠
 
 
Total Page Visits: 455 - Today Page Visits: 2

Add Comment