Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 8.06.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде прекрасен и пълен със щастие, радост и нови планове. За някои от вас ще бъде празник и ще се чувстват преродени и осъществени. Ще има весели случки, динамика, адреналин и радостни събития. Някои от вас ще започнат да планират общ път с избраника си. Други ще се радват на децата си, на техните постижения, сватби, образование и постижения. Каквото посеете днес, ще го отглеждате дълго и ще берете резултати. Внимавайте какво ще е то. Ако посеете веселие, ще пожънете радост. Ако посеете необмислено ще пожънете нестабилност. Вселената ви дава нов шанс да започнете на ново, започнете този цикъл днес с любов в сърцето.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be wonderful and full of happiness, joy and new plans. For some of you it will be a holiday and you will feel reborn and fulfilled. There will be happy events, dynamics, adrenaline and joyful events. Some of you will begin to plan a common path with your chosen one. Others will enjoy their children, their achievements, weddings, education . Whatever you sow today, you will grow it for a long time and you will reap results. Watch what it will be. If you sow joy, you will reap joy. If you sow recklessly, you will reap instability. The universe gives you a new chance to start anew, start this cycle today with love in your heart.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 560 - Today Page Visits: 3

Add Comment