Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 9.01.2022

Послание за деня.

Ще се въздигна аз от пепелта, и ще се родя отново. Ще излекувам сърцето и душата си, ще полетя и добро ще мисля за себе си и света. Водата лек за мен ще стане, ще ме изчисти, ще ме прероди. Хармония и щастие идват в живота ми, посрещам ги, приемам ги. Научих си уроците, през болката преминах, себе си и другите разбрах. Промените са трудни, нищичко не ми остана, освен отново аз да се родя. Оставям мъка, болка и тъга назад в забвение, разделих се с тях. Напред ще гледам, избор нямам, живота си тече така. Станах силен, промених се, боря се сега. Знам, че времето ще мине, всичко ще се промени, хора правилни ще дойдат, Вселената ще ме изцери. Важното направено е вече, мостовете изгорих, остана пътя си да следвам, там където аз ще съм щастлив.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
I will rise from the ashes, and be born again. I will heal my heart and soul, I will fly and I will think well of myself and the world. Water will be a cure for me, it will cleanse me, it will regenerate me. Harmony and happiness come into my life, I welcome them, I accept them. I learned my lessons, I went through the pain, I understood myself and others. The changes are difficult, I have nothing left but to be born again. I leave grief, pain and sorrow back in oblivion, I parted with them. I will look ahead, I have no choice, my life goes on like this. I became strong, I changed, I fight now. I know that time will pass, everything will change, the right people will come, the universe will heal me. The important thing has already been done, I have burned the bridges, I follow my path and  I will be happy.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 608 - Today Page Visits: 1

Add Comment