Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 9.02.2022

Послание за деня.

Днес можете да приключите с нещо дълго и трудно в живота си. Можете да изберете да повярвате в себе си и да започнете да действате, или да се доверите на инстинктите си и да оставите събитията да ви понесат там където ви е мястото. То не е задължително да е това което вие си представяте, но ще бъде най – доброто за вас. Ако отдавна циклите в нещо, и не се чувствате добре, мислите, че имате избор а всъщност не правите такъв, днес можете да промените всичко това. Тъмната нощ сврършва, идва ден. И ще бъде ясно и чисто небето, и ще стане спокойно и така както трябва да бъде. Назад не можете да се върнете, а и от кога знаете, че нито искате, нито трябва да го правите. Пътя е напред, към новия ден и светлина и любов.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Today you can end something long and difficult in your life. You can choose to believe in yourself and start acting, or trust your instincts and let events take you where you belong. It doesn’t have to be what you imagine, but it will be the best for you. If you’ve been cycling into something for a long time, and you don’t feel good, you think you have a choice and you don’t actually make one, today you can change all that. The dark night is over, the day is coming. And the sky will be clear and pure, and it will become calm and as it should be. You can’t go back, and since when do you know you don’t want to or shouldn’t. The way is forward, to the new day and light and love.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 1007 - Today Page Visits: 4

Add Comment