Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 9.08.2021

Послание за деня.
 
Днес ще има силна и живителна енергия която ще ви тласка напред. Възможност за развитие в много сфери и рестарт с нов мощен потенциал. Пътувания, командировки, бизнес и планове, срещи лични и професионални. Страст и любовни афери, динамика и промени. Конкуренция на работа, в отношенията, бързи енергични действия. Стремеж към резултати, да се възроди нещо старо, да се сътвори нещо ново. Креативност и развитие на връзките с обществото, можете да се отличите и да постигнете напредък.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 

Message for the day.

Today there will be a strong and life-giving energy that will push you forward. Opportunity for development in many areas and restart with new powerful potential. Travel, business trips, business and plans, personal and professional meetings. Passion and love affairs, dynamics and changes. Competition at work, in relationships, fast energetic actions. Striving for results, to revive something old, to create something new. Creativity and development of public relations, you can stand out and make progress.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 916 - Today Page Visits: 2

Add Comment