Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 17.06.2021

Послание за деня.
 
Денят ще ви предложи много щастливи и интересни събития. Може да ви поканят на празник, и да имате повод да облечете хубава рокля, да си сложите нови бижута. Може да ви поканят на среща и това да бъде вълнуваща среща в нови отношения или възраждащи се такива. Може някой да ви изненада като ви направи подарък или ви изпрати цветя, с това ще засвидетелства топлите си чувства и признание към вас. Господата днес ще бъдат силни и решителни, в стихията си да се борят и защитават семейство и близки. Очаквайте да намерите покровител, който ще бъде защитник и лидер. Днес ще царува ред и организация на работа и в бизнеса и всяко нещо което е хаотично ще бъде подредено, ще има кой да се погрижи. Забавлявайте се с прекрасния ден с ухание на цветя и емоции.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
Message for the day.
 
The day will offer you many happy and interesting events. You can be invited to a party, and have an occasion to wear a nice dress, to put on new jewelry. You may be invited to a meeting and it can be an exciting meeting in new relationships or resurgent ones. Someone may surprise you by giving you a gift or sending you flowers, which will testify  warm feelings and recognition for you. Gentlemens today will be strong and determined  to fight and protect family and loved ones. Expect to find a patron who will be a protector and leader. Today there will be order and organization of work in business and everything that is chaotic will be arranged, there will be someone to take care of it. Have fun on a wonderful day with the scent of flowers and emotions.
 
Regards, Freya 🌠
 
Total Page Visits: 553 - Today Page Visits: 1

Add Comment