Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 4.1.2022

Послание за деня.
 
Светът е изграден от светлина и тъмнина, и едното не може да съществува без другото. Изберете страна и вижте къде влагате силите си, с кого воювате и в кого се влюбвате и защо. Силна притегателна връзка подвластна на емоция може да ви държи в напрежение и да ви е трудно да решите кой е приятел и кой е враг. Инстинктите ще ви тласкат напред, вярвайте на интуицията си, тя няма да ви подведе. Нещо се прокрадва в сенките на съзнанието ви и нашепва това което игнорирате от дълго време. Най – важното е да разберете истина ли е. Намерете пътя към светлината, там където всичко е ясно и го виждате добре. Стойте в страни от затъмнение и неясни чувства и мисли. Преди да се втурнете с всички сили към някой, опитайте да го видите в реалността. Така ще имате стабилна основа под краката си.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 

Message for the day.

The world is made up of light and darkness, and one cannot exist without the other. Choose a side and see where you invest your energy, who you fight and who you fall in love with and why. A strong emotional bond can keep you in suspense and make it difficult to decide who is a friend and who is an enemy. Instincts will push you forward, trust your intuition, it will not let you down. Something creeps into the shadows of your mind and whispers what you have been ignoring for a long time. The most important thing is to find out if it is true. Find the way to the light where everything is clear and you can see it well. Stay away from eclipses and vague feelings and thoughts. Before you rush with all your might to someone, try to see them in reality. This will give you a solid foundation under your feet.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 577 - Today Page Visits: 1

Add Comment