Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 7.12.2021

Послание за деня.
 
Денят ще бъде под наблюдението на Висшите Сили. Ще има много контакти с благоприятен изход. Може да ви се наложи да потърсите съвет, вещо мнение на човек експерт в дадена област и ще намерите много информация която ще ви бъде нужна. Всичко което ви е необходимо като знания или ви вълнува, може да говорите с хората и ще чуете това което ви трябва. В личните отношения може да има хармония, ще говорите на един език и ще се разбирате. Може да има празници, веселие, и приятни срещи с близки хора. За творците ще има подем и муза. За някои от вас денят ще мине в обсъждане на важни дела и казуси, работа с институции и специалисти. Тези от вас които имат проблеми с дадени хора, днес е ден в който можете да изгладите отношенията и да се разберете. Бъдете внимателни в използването на думите (не само днес) и казвайте с правилни думи това което искате да пратите като послание. Бъдете мъдри, и гледайте общата картина.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 

Message for the day.

The day will be under the supervision of the Higher Powers. There will be many contacts with a favorable outcome. You may need to seek the advice, expertise of an expert in a field and you will find a lot of information that you will need. Whatever you need as knowledge or excite, you can talk to people and you will hear what you need. There may be harmony in personal relationships, you will speak the same language and understand each other. There can be holidays, fun, and pleasant meetings with loved ones. There will be a rise and a muse for the artists. For some of you, the day will be spent discussing important cases , working with institutions and professionals. Those of you who have problems with certain people, today is a day when you can smooth the relationship and get along. Be careful in using words (not just today) and say in the right words what you want to send as a message. Be wise, and look at the big picture.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 621 - Today Page Visits: 1

Add Comment