Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 8.09.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде хармоничен и пълен с постижения. Може да усетите в себе си завършено голямо ниво за което се борите от дълго време. Вътрешен мир и усещане за стабилност, израстване, преход към по-добро бъдеще. Изплатена карма и нова страница на която да пишете. В личните отношения това се случва с помощта на женската енергия, която е силна и благодатна. Жените които от дълго време се борят да постигат нов и щастлив живот, днес могат да се огледат и да видят, че това е факт. Някои от вас могат да решат, че днес е денят да приключат с нещо от миналото си и да не се обърнат назад повече. Пътувания в чужбина, или завръщане на родна земя, в името на по-добро утре. Пълноценност, хармония и лекота.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be harmonious and full of achievements. You can feel in yourself a completed great level that you have been fighting for for a long time. Inner peace and a sense of stability, growth, transition to a better future. Paid karma and a new page to write on. In personal relationships, this happens with the help of feminine energy, which is strong and graceful. Women who have long struggled to achieve a new and happy life, today can look around and see that this is a fact. Some of you may decide that today is the day to end something from your past and never look back. Travel abroad, or return to your homeland, in the name of a better tomorrow. Completeness, harmony and lightness.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 588 - Today Page Visits: 1

Add Comment