Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 27.09.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде подвластен на партньорства и висши ценности. Ще се наблюдава чистота и елегантност в отношенията между хората, в личните отношения. Копнеж за развитие в което интимност идва след като има любов и споделени чувства. Ясни и безкористни мисли за обич и помощ. Денят обещава високи постижения в различни сфери, популярност, ценз и признание. Можете да постигнете връх в кариерата си и да бъдете удостоени с почести. Може да се запознаете с мъж, който да е човек с образование и лични качества, ресурси и постижения. Такъв човек може да ви помогне в дадена кауза. Пътувания, командировки, благоприятни събития.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be subjected to partnerships and high values. There will be purity and elegance in the relations between people, in personal relations. A longing for development in which intimacy comes after there is love and shared feelings. Clear and selfless thoughts of love and help. The day promises high achievements in various fields, popularity, qualifications and recognition. You can reach the peak of your career and be honored. You can meet a man who is a person with education and personal qualities, resources and achievements. Such a person can help you in a cause. Travel, business trips, auspicious events.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 458 - Today Page Visits: 2

Add Comment